CA-FW181GP

Giá: 1,300,000 ñ

Gửi mail

Thông tin thêm

Haøng trong khoCoù

Mô tả chi tiết

Caûm bieán hình aûnh 1/3″ HDIS High resolution , Ñoä phaân giaûi HDIS 720TVL(Color) 960(H)×480(V), Ñoä nhaäy saùng nhoû nhaát 0.02Lux@F1.2(0Lux IR LED on, AGC, ATW, BLC , OÁng kính default 3.6mm (6mm, 8mm optional), Hoàng ngoaïi quan 20m IR ,vôùi coâng ngheä hoàng ngoaïi ISC, Choáng nöôùc ngoaøi trôøi IP66, DC12V, kích thöôùc #113.6mm×85.4mm, troïng löôïng 0.3Kg

Comments

comments

Hãng sản xuất: CAMERA DAHUA.

Gửi cho bạn

Gửi mail

Sản phẩm nên xem