CAMERA HIKVISION

Sắp xếp theo:
 • DS-2AE5123TI- A 15,200,000 ñ

  Camera Speed dome HD-TVI – 1.3MP. Ngoaøi trôøi # Caûm bieán: 1/3’’ Progressive Scan CMOS. #Ñoä phaân giaûi: 1.3...

  Chi tiết
 • DS-2AE5223TI-A 17,500,000 ñ

  Camera Speed dome HD-TVI – 2.0MP. Ngoaøi trôøi Caûm bieán: 1/3’’ high performance CMOS. #Ñoä phaân giaûi: 2MP. #...

  Chi tiết
 • DS-2AE7230TI 22,500,000 ñ

  Camera Speed dome HD-TVI – 2MP. +Caûm bieán: 1/3’’ high performance CMOS 2 Megapixel. + Ñoä phaân giaûi: 2...

  Chi tiết
 • DS-2CE15A2P-IR 917,000 ñ

  Camera hình truï hoàng ngoaïi ngoaøi trôøi 700TVL # Caûm bieán: 1/3″ DIS. # Hoàng ngoaïi thoâng minh. Taàm...

  Chi tiết
 • DS-2CE16C0T-IRP 800,000 ñ

  Camera HD-TVI 720p hình truï hoàng ngoaïi 20m. + Caûm bieán : 1/3″ Progressive Scan CMOS. + Ñoä phaân...

  Chi tiết
 • DS-2CE16C0T-IT3 1,160,000 ñ

  Camera HD-TVI truï hoàng ngoaïi 40m ngoaøi trôøi 1 MP. + Caûm bieán : 1/3″ Progressive Scan CMOS. +...

  Chi tiết
 • DS-2CE16C0T-IT5 1,400,000 ñ

  Camera HD-TVI 720p truï hoàng ngoaïi 80m ngoaøi trôøi 1 MP. + Caûm bieán: 1/3″ Progressive Scan CMOS. +...

  Chi tiết
 • DS-2CE16C2T-IR 1,200,000 ñ

  Camera HD-TVI 720p hình truï hoàng ngoaïi 20m ngoaøi trôøi 1 MP. + Caûm bieán : 1/3″ Progressive Scan...

  Chi tiết
 • DS-2CE16C2T-IT3 1,500,000 ñ

  Camera HD-TVI truï hoàng ngoaïi 40m ngoaøi trôøi 1 MP. + Caûm bieán : 1/3″ Progressive Scan CMOS. +...

  Chi tiết
 • DS-2CE16D1T-IT3 1,800,000 ñ

  Camera HD-TVI 1080p hình truï hoàng ngoaïi 40m ngoaøi trôøi 2MP + Caûm bieán 1/2.7″ Progressive Scan CMOS. Ñoä...

  Chi tiết