CAMERA HIKVISION 2.0 MP

Posted by at 9 Tháng Một, at 09 : 23 Sáng In

Trọn bộ 1 camera giá 5.840.000

Trọn bộ 2 camera giá 7.200.000

Trọn bộ 3 camera giá 8.560.000

Trọn bộ 4 camera giá 9.920.000

Trọn bộ 5 camera giá 13.420.000

Trọn bộ 6 camera giá 14.780.000

Trọn bộ 7 camera giá 16.140.000

Trọn bộ 8 camera giá 17.500.000

Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng

Comments

comments

Khuyến mãi